Sådan forbedrer du din likviditet.

Likviditet er altafgørende

Likviditet er altafgørende for, om du kan fortsætte driften af din virksomhed.

Likviditet er ofte et område, der ikke får så stor opmærksomhed i en travl hverdag.
Mange virksomheder har langt mere fokus på at skabe omsætning og indtjening, end de har på deres likviditet.

En del virksomheder oplever, at de trods deres store succes med at sælge, kommer i likviditetsmæssige problemer. Faktisk så kan deres succes og vækst være årsagen til, at de belaster deres likviditet så hårdt, at de ender i en likviditetsmæssige krise og som i nogle tilfælde reelt kan true virksomhedens overlevelse.

Du skal derfor altid huske at have det nødvendige fokus på, om du har likviditet til at drive din virksomhed.

Når du har likviditet til at betale dine medarbejdere løn og dine kreditorer deres tilgodehavende, så kan du nemlig også drive og udvikle din virksomhed i morgen.

Det er så utroligt ærgerligt, at være spræng fyldt med energi, have masser af glade kunder, gode medarbejdere og sælge r… ud af bukserne og så pludselig stå i en situation, hvor der bare er likviditet til, at betale det du skylder på kort sigt.

4 veje til bedre likviditet

Overordnet set er der fire måder at forbedre din likviditet på.

  1. Få dine penge hurtigere
  2. Behold dine penge længere
  3. Spar penge
  4. Lån flere penge

Mit mål med dette indlæg er at bidrage med inspiration og idéer til, hvordan du helt konkret arbejder med at forbedre virksomhedens likviditet indenfor hvert af de fire områder.

Listen er på ingen måde udtømmende. Skulle du have lyst til at dele hvordan du og din virksomhed arbejder med at forbedre jeres likviditet, så må du endelig dele dine input med os andre, ved at benytte kommentarfeltet nederst på siden.

4 veje til bedre likviditet

Sparring

der virker.

De lærte mig om vigtigheden af likviditet.

Der er især to mennesker i mit liv der har lært mig, hvor vigtig likviditet er.

Min gode læremester og far lærte mig, at jeg som radiohandler ikke kunne købe ind hos købmanden, for penge jeg havde til gode ude hos kunderne. Hvis jeg ville have penge nok til at betale mine udgifter, så skulle jeg sørge for at få dem slået i kassen.

Sidenhen som B2B-sælger og salgschef, arbejdede jeg sammen med en businesscontroller, der lærte mig begrebet ”Cash is King”.
Uanset hvor meget vi sprængte salgsbudgetterne og fejrede vores store ordrer, så var der én ting, der virkelig gav respekt i hans bog. Det var når han kunne se, at sagen var afsluttet med et godt resultat og kunden havde overført den fulde betaling.

Tak til dem begge for at have lært mig, at have et konstant og detaljeret fokus på likviditet.

Sådan forbedrer du din likviditet

Du skal huske at have fokus på likviditeten.

Især når det går godt og der er vækst i en virksomhed, er der tendens til at glemme likviditeten.

”Det går jo godt, så hvad kan gå galt”?

Sådan har du måske hørt andre sig. Det er farligt at tænke sådan.

Vil du undgå at stå i en situation hvor du mangler likviditet, eller er du allerede endt i en situation hvor du står og mangler likviditet for at kunne fortsætte driften af din virksomhed, så kan du med fordel gennemgå nedenstående værktøjer.

Det er værktøjer som jeg har lært hver især bidrager til din likviditet. En del af dem vil dog først for alvor give værdi, når de bruges i sammenhæng.

Nogle af dem kan du sætte i værk uden at inddrage andre samarbejdspartnere. Andre kræver at du trækker på viden fra dine rådgivere, revisor, bank og andre.

Det er alle værktøjer som jeg bruger aktivt i forbindelse med mit samarbejde som rådgiver for forskellige virksomheder.

Hvor akut er dit behov for likviditet?

Alt efter hvor stort behovet er for likviditet, samt hvor hurtig likviditeten skal bruges, så skal du under hvert enkelt punkt, udarbejde mere eller mindre vidtgående initiativer for at forbedre virksomhedens likviditet.

Nogle gange kan virksomheden være i en situation, hvor virksomheden ikke har likviditet til at betale de næste regninger og reelt er ved at være konkurstruet. I sådanne tilfælde skal der ofte både handles hurtigt og træffes beslutninger der gør ondt.

Heller forebygge end helbrede

Øvelsen med at forbedre virksomhedens likviditet, er også sund at gennemføre, selvom der ikke akut er behov for likviditet. Når du gør dig den ulejlighed med jævne mellemrum, så vil du ofte også opleve, at du aldrig bliver alvorligt presset på likviditeten.

Under hver overskrift, finder du en uddybende forklaring eller et konkret eksempel.

Få dine penge hurtigere - det forbedrer din likviditet

Send fakturaer hurtigere

Vi kender alle historierne om håndværkere, der er meget længe om at få sendt en faktura, eller i de værste tilfælde aldrig får den sendt, fordi de lige mangler at lave de sidste småting hos kunden. Det er ikke godt for din likviditet at vendte for længe med at sende fakturaen. Du skal jo afregne med dine leverandører og betale dine medarbejdere løn for at have udført arbejdet. Derfor er det vigtigt at du har fokus på, at du får sendt en faktura hurtigst muligt efter levering, så du kan få penge i kassen til at betale dine kreditorer med.

Faktisk så er det ikke bare godt for din likviditet at sende fakturaen hurtigt, det er også Supergod Kundeservice. Kunderne sætter nemlig pris på, at der er styr på tingene og det viser du dem du har, når du får afsluttet arbejdet – og sendt en faktura.

Aconto fakturering

Især i tilfælde hvor du har et langt forløb med din kunde, kan du forbedre din likviditet ved, at du indbygger aftaler omkring aconto fakturering i dine kontrakter og aftaler med kunderne.

I situationer hvor du fx ikke kender kunden, kan det være en god idé at lave en aftale om aconto fakturering. Det kan du gøre uanset om du arbejder med erhvervskunder eller private.

Du kan ofte sagtens sikre dig en aftale om aconto fakturering, når blot du lader det indgå som en naturlig del af forudsætningen for din aftale og for prisen.

Det optimale for din likviditet er, hvis du kan få lavet aftaler der betyder, at du kan acontofakturere dine kunder i forhold til fremdriften. Det vil nemlig ofte betyde, at du ved at kombinere aconto fakturering med ”Længere betalingsbetingelser hos dine leverandører” kan undgå at belaste din likviditet med andet en lønomkostninger og det bliver så kun i en kort periode.

 

Kortere betalingsbetingelser

SMV Danmark har fokus på, at likviditet er vigtig for deres medlemmer. De har været fortaler for, at få indført krav om kortere betalingsbetingelser. Der er en tendens til, at især store og offentlige virksomheder kræver lange betalingsbetingelser af sine leverandører. Accepterer du, at dine kunder har lange betalingsbetingelser, så kan du rent faktisk vækste så meget, at du løber helt tør for likviditet og dermed må lukke din virksomhed. Har du ikke penge på kontoen til at betale løn og kreditorer, så går det hurtigt galt.

For at forbedre din likviditet kan du derfor med fordel have fokus på, at aftale så korte betalingsbetingelser som muligt. Som udgangspunkt vil jeg anbefale 8 dages betaling for at forbedre din likviditet.

 

Indfør omgående betaling via Mobilepay

Har du mange private kunder, så vil jeg anbefale, at du indfører krav om omgående betaling via fx Mobilepay. Det løfter både din likviditet og mindsker besværet med udsendelse af fakturaer og håndtering af betalinger. Du undgår samtidig risikoen for, at dine kunder slet ikke betaler. Især virksomheder der har mange nye og ikke kendte kunder, kan have stor glæde af at indføre Mobilepay for at løfte likviditeten.

 

Prioriter at arbejde for kunder der betaler hurtigt

Nogle virksomheder står i en situation, hvor de har så meget at lave, at de må prioritere hvilke kunder de vil hjælpe og hvilke de må sige nej til. Sådan en lykkelige situation kan ofte også betyde, at der er ekstra pres på likviditeten.

Hvis din succes er ved at dræne dig for likviditet, kan du derfor med fordel blandt andet prioriterer hvilke kunder du vil have fokus på at hjælpe, ud fra hvor hurtigt de betaler.

I sådanne tilfælde er det en klar fordel at vælge de kunder der betaler dig, før du skal betale dine leverandører og medarbejdere.

 

Ryk dårlige betalere

Strammer likviditeten, så kan du med fordel gennemgå alle de forfaldne fakturaer du har. Alt hvad du har til gode hos dine kunder, mangler på din konto. Derfor er det vigtigt at du får opkrævet de manglende betalinger så hurtigt som muligt.

At være god til at rykke for manglende betaling er et håndværk i sig selv. Jeg oplever dog, at mange ikke bryder sig om at rykke deres kunder for manglende betaling. Det betyder nogle gange, at der kan være store udeståender som der aldrig er rykket for. Du kan med fordel lære at tage personligt kontakt til kunderne, for at få dem til at betale deres regning. det virker ofte bedre med personlige kontakt, end blot at sende endnu en betalingspåmindelse eller kontoudtog.

 

Foretag kreditvurdering af nye kunder

Det er selvfølgelig bedst for din likviditet, hvis du helt kan undgå dårlige betalere og direkte tab. Det er særligt vigtigt i perioder, hvor din likviditet er presset i forvejen.

En af måderne til at undgå dårlige betalere og/eller direkte tab på, er at foretage en kreditvurdering af dine kunder.

Kreditvurdering lyder som en stor, tung og besværlig proces. Det kan det også godt være når du arbejder med store virksomheder. Men du kommer ofte langt med almindelig sund fornuft og evt. en aftale med kunden om aconto fakturering.

 

Sælg ud af varelageret

Et varelager kan lægge beslag på rigtigt meget likviditet. Et varelager har det ofte også med at vokse over tid og samtidig bliver varerne sjældent mere værd af at så på lager længe.

Penge der står bundet i varelager, belaster din likviditet 1:1. Det vil sige at hver krone du køber ind for, for at stille på lageret, mangler på din likviditetskonto.

Selvfølgelig skal du bruge et vist varelager for at drive din virksomhed, men skal du bruge likviditet her og nu, kan du derfor med fordel gennemgå dit varelager og have fokus på, at få solgt så mange af de varer som muligt. Find de varer frem som du skal have solgt og samarbejde med alle dine kollegaerne om at sælge netop disse varer.

Alle de kroner du omsætter på varer som du i forvejen har på lager, sætter du direkte ind på kontoen som ekstra likviditet.

Være kreativ når du skal omsætte evt. gamle og udgåede varer. Der ligger nogle gange meget og hurtig likviditet gemt på et lager.

 

Tilbyd kontantrabat

Er du i en situation hvor du skal bruge likviditet, nu. Så kan du benytte dig af muligheden for at give kunden en rabat ved kontant betaling, i stedet for at give kunden lang kredit. Det kan være, at du ligefrem kan sætte kontant betaling som en forudsætning for, at kunden kan købe til den aftalte pris. Fx hvis du er gang med at rydde op på lageret og sælger et større parti til en skarp pris.

 

Søg alle relevante refusionsordninger

Er du i en branche hvor du kan søge refusionsordninger indenfor fx energi, løntilskud, vækst- og udviklingsbistand eller andre former for refusioner, så kan du med fordel sikre dig, at du får søgt pengene hjem så hurtigt som muligt.

Tag evt. fat i dit lokale Erhvervshus og få gratis vejledning og sparring til netop dine muligheder.

Behold dine penge længere - det forbedrer din likviditet

Køb ind ”just in time”

Som nævnt tidligere, så belaster dit varelager din likviditet 1:1.

Kan du derfor undgå at købe ind til lager, så vil det helt sikkert være godt for din likviditet.

Lav evt. aftaler med dine leverandører om, at de skal levere løbende, i stedet for at levere store mængder på én gang.

Du kan muligvis forhandle dig til, at prisen forbliver den sammen, når blot du afgiver samme størrelse ordre, men blot får leveringen og betalingen delt op.
Er det af praktiske, fragtmæssige eller andre årsager ikke muligt at få delt leveringerne op i mindre portioner, så kan du evt. forhandle aftale om længere betalingsbetingelser på dele af leverancen, selvom du får leveret på én gang.

 

Længere betalingsbetingelser hos leverandører

Længere betalingsbetingelser er en af måderne at forbedre din likviditet på.
Uanset om det er varer du køber til lager, eller varer du forbruger her og nu, så vil længere betalingsbetingelser være godt for din likviditet.

Er du en god og loyal kunde hos dine leverandører, så kan det med de rette argumenter ofte lykkes at forhandle længere betalingsbetingelser på plads.

Fx i tilfælde hvor du har mulighed for at lukke en stor ordre, hvor din kunde forlanger lang at du giver en lang betalingsfrist.

I sådan et tilfælde kan du gå til din leverandør og spørge ind til, om de er interesseret i at være med til, at løse opgaven med likviditet og dermed i fællesskab kan samarbejde om, at tage ordren.

Du kan sagtens fortælle dine leverandører, at du af likviditetsmæssige årsager må sige nej til ordren, medmindre du kan finde en leverandør der vil være med til at lave en aftale, der betyder, at du ikke skal finde likviditet til finansiering af materialerne.

I sådan en situation, vil mange leverandører forsøge om de kan bidrage, for at sikre sig at du ikke forhandler en lignende aftale på plads med en anden leverandør. På den måde bliver det leverandøren der ligger likviditet til på materialedelen og du skal kun finde likviditet til lønomkostningerne.

 

Indgå aftaler om udskydelse af betalinger til kreditorer

Står du i en akut situation hvor du mangler likviditet til at betale dine kreditorer? Så kan du evt. indgå aftale med dine leverandører om, at du kan udskyde eller dele betalingen op af flere gange.

I sådan en situation vil det, som i så mange andre situationer, altid være bedst at du er på forkant.

Kontakter du din leverandør, inden du skulle have betalt, fortæller om din likviditetssituation og kommer med et konstruktivt forslag til, hvordan du i stedet kan betale, oplever jeg at mange leverandører er langt mere villige til at indgå en aftale om at udskyde eller dele betalingen op, end hvis du intet siger og bare ikke betaler.

 

Indgå aftaler om udskydelse af betalinger til SKAT

SKAT er en af dine store kreditorer. Når der skal betales skat og moms, gør det ofte et rigtigt stort indhug i din likviditet. Ligesom med dine øvrige kreditorer kan det også lade sig gøre at udskyde og opdele dine betalinger til SKAT.

Det kræver rigtigt gode argumenter og i nogle tilfælde kan det være en fordel, at du samarbejder med din revisor i sådanne situationer.

 

Udsæt investeringer

Når likviditeten er presset, så er det ikke tidspunktet til, at gennemføre investeringer der belaster din likviditet.

Ansættelse af nye medarbejdere der skal under oplæring inden de begynder at kunne producere eller fakturere deres timer, belaster din likviditet indtil de er produktive.

Værktøj eller maskiner der skal bruges længe før de har betalt sig selv, hører også til den form for investeringer der skal udsættes.

Alt hvad der kan bidrage til, at du med det samme kan få en højere likviditet, er helt ok at investere i.

Du kan også sagtens gennemføre langsigtede investeringer, såfremt du kan gøre det uden at trække på din likviditet. Det kunne være via leasingaftaler, afdragsordninger, lån eller lignende.

Spar penge - det forbedrer din likviditet

Reducer lagerbeholdningen

Når du vil forbedre din likviditet helt generelt, så kan dit varelager være en vigtig faktor.

Hvor meget kan du reducere din lagerbeholdning, uden det går udover din produktion?

Er det nødvendigt, at I har alt på lager selv, eller kan jeres leverandører tilbyde en så hurtig levering, at I ikke selv behøver at have alt på lager.

Fx så kan grossister i elbranchen, i dag levere materialer indenfor få timer. Faktisk så behøver elektrikerne ikke engang køre hjem på lageret for at hente materialer, da grossisterne kan levere dem om natten og stille dem ind i elektrikerens firmabil, eller i en materialecontainer på byggepladsen.

Du kan derfor med fordel undersøge om dine leverandører kan hjælpe dig med at nedbringe din lagerbeholdning.

 

Skær ned på omkostningerne

Du kan ikke undgå omkostninger, men vil du i perioder forbedre din likviditet hurtigt, så kan du med fordel skære ned på alle de omkostninger der er mulighed for.

Selvfølgelige er der nogle omkostninger der er nødvendige for også at opretholde arbejdsglæden blandt medarbejderne, kundetilfredsheden og salget på lang sigt. Men er det nødvendigt at gå drastisk til værks, kan du med fordel inddrage dine kollegaer i arbejdet med at skære i omkostningerne.

et resulterer ofte i, at du for det første opnår langt flere og hurtigere besparelser, alene fordi du inddrager dem i arbejdet og ikke bare stikker ordre ud.
For det andet, så vil dine kollegaer i højere grad acceptere den midlertidige situation og de nødvendige tiltag, fordi de bedre forstår hvor vigtig deres rolle er for at forbedre likviditeten.

Derudover kan du med fordel arbejde med generelt at tilpasse omkostningerne løbende.

Fx kan mange produktionsvirksomheder løbende finde besparelser ved at indføre LED belysning, investere i nye maskiner o.l. Det er dog tiltag der kræver en vis investering og skal måske finansieres for ikke at belaste likviditeten.

 

Ingen lønstigninger

Er likviditeten presset og står du foran lønforhandlinger, så kan det være en mulighed og nødvendigt, at holde lønomkostningerne i ro. Det er sjældent populært, ikke at lade lønnen følge en rimelige udvikling i markedet. Men, den likviditetsmæssige situation kan være så alvorlig, at alle midler skal tages i brug for at forbedre likviditeten.

Det er før lykkes virksomhedsejere der gerne vil tilbyde medarbejderne lønstigning, men ikke havde likviditet til at betale den ekstra løn med det samme, at indgå aftale med medarbejderne om, at de først fik lønstigningen udbetalt, når der igen var likviditet til det.

Den model, giver i nogle tilfælde også den fordel, at medarbejderne følger de har ”noget på spil” og derfor bevidst og ubevidst bidrager lidt ekstra for at få likviditeten op.

 

Brug ikke penge på langsigtede investeringer

Mangler der likviditet, så kan det være, at du helt skal stoppe og aflyse langsigtede investeringer.

I virksomheder med likviditetsproblemer bør der være fuld fokus på, hvad der er bedst for virksomheden og ikke kapitalejerne.

Er der i forbindelse med arbejdet omkring likviditet behov for at inddrage banker og andre långivere, så vil de helt sikkert også sætte pris på, at der holdes fokus på den aktuelle situation og ikke langsigtede planer som kun er ”fugle på taget” eller kapitalejernes udbytte.

Lån flere penge, for at forbedre din likviditet.

Har du en økonomisk sund virksomhed, så er der også hjælp at hente hvis du i en periode står med en ekstra udfordring på likviditeten.

Værktøjerne i dette afsnit kræver ofte, både rigtigt god forberedelse, tid og hjælp af din revisor, advokat eller rådgiver.

 

Løft kassekreditten

Har du et godt forhold til din bank og er din virksomhed ellers i god form på andre økonomiske parametre en lige likviditet, så kan du ofte indgå en aftale med din bank, om at hæve kassekreditten.

Mangler du likviditet pga. store ordre, kan du evt. dokumenterer disse overfor banken, så banken kan se, du har en rimelig sikkerhed for at få pengene ind igen. (Cash is King)

Denne øvelse kræver sikkert, at dine garantiforpligtigelser overfor banken stiger, hvilket du både skal acceptere og være i stand til at efterkomme.

 

Optag et erhvervslån

Der findes mange måder at optage lån på. Udover at gå i banken, så bliver det mere og mere brugt, at optage lån via fx SMVerhvervslån. Et erhvervslån betyder at andre virksomheder og/eller private låner din virksomhed det nødvendige beløb.

Renteomkostningerne varierer og vil typisk være lidt højere, end hvis du kan lukke en aftale med din bank.

Erhvervslån kan være en hurtig genvej til den nødvendige likviditet, men vi som i banken ofte kræve du stiller garanti i form at selvskyldnerkauktion eller lignende.

 

 

Benyt afkøb af fakturaer

Du kan forbedre din likviditet ved at benytte afkøb af fakturaer. Det betyder at du sælger dit tilgodehavende til et eksternt firma, typisk et factoringfirma som fx. Fellow Pay.

I praksis vil du, så snart du har skrevet fakturaen, sende den til factoring firmaet, som herefter overtager kreditrisikoen på dine debitorer og udbetaler dig beløbet fratrukket omkostningerne. Dermed er du fri af betalingsbetingelserne mm. og får styrket din likviditet fordi du får pengene ind på din konto omgående.

Tag gerne din revisor, advokat eller rådgiver med på råd i disse situationer.

 

Benyt fakturabelåning

Fakturabelåning er oftest et supplement til din kassekredit. Ved fakturabelåning får du typisk omkring 80% af dit tilgodehavende ind på kontoen så snart du har belånt fakturaen. Herefter er det factoringfirmaet der følger op på debitoren og sikrer sig at der bliver betalt og fulgt op på evt. manglende betalinger.

Her bør du også inddrage din revisor eller anden rådgiver.

 

Sale and lease back

Har din virksomhed penge bundet i ejendom, er der mulighed for at forbedre virksomhedens likviditet ved at benytte sale and lease back. Denne måde at skaffe likviditet på, kræver at der laves en aftale med en ejendomsinvestor.

Sale and lease back er ikke for alle og du skal derfor foretage en langsigtet planlægning inden du kaster dig ud i sale and lease back.

Skriv en kommentar